50. Kainuun Rastiviikko

50th Kainuu Orienteering Week

25.-30.7.2017 Kuhmo, Finland

Kartta
Mittakaava 1:10 000, värituloste 6/2017.
Mittakaava 1:7 500 (vanhimmissa ikäsarjoissa)
Kartan koko A3, A4 ja A5 riippuen sarjasta. Kartat ovat muovisuojuksessa.
Kartoitus: Mapline Oy / Rauno Asikainen, Pekka Hiltunen ja Pasi Jokelainen

Maasto
Kainuun Rastiviikon 50-juhlavuoden viikkoa juhlitaan perinteisen kainuulaisen maatilan pihapiirissä, jonka ympäristöön avautuvat vaaran päältä erittäin monipuoliset suunnistusmaastot. Maasto vaihtelee suunnistuksellisesti haastavasta rehevästä vaaramaastosta nopeakulkuiseen avokallioiden rikkomaan mäntymetsään. Suunnistusalue käsittää useita 40-50 m:n noususumman mäkialueita. Alueella on vanhojen metsien suojelumetsää, jossa ratasuunnittelun yhteydessä tehdään vahvaa yhteistyötä Metsähallituksen kanssa herkkien maastoalueiden liiallisen kulumisen estämiseksi. Suojelumetsän alue tarjoaa varmasti suunnistajille hienoja luontoelämyksiä!
Ratasuunnittelussa on pyritty huomioimaan maaston käyttö siten, että mahdollisimman monet sarjat pääsevät hyödyntämään alueen parhaimmat ja suunnistuksellisimmat maastonosat. Maasto on pääosiltaan hyväpohjaista. Ratasuunnittelusta vastaavat vuoden 2011 Kainuun Rastiviikon sekä useissa muissa kilpailuissa toimineet ratamestarit.
Kartat ovat tehty alusta alkaen täysin uudestaan ja hyödyntäen uutta laserkeilausaineistoa. Kartoituksesta vastaa Mapline Oy.

Mallipaloja kartasta