52. Kainuun Rastiviikko

52nd Kainuu Orienteering Week

30.6.-5.7.2019 Sotkamo, Finland

Kartta
Mittakaava 1:10 000, värituloste 6/2018.
Mittakaava 1:7 500 (vanhimmissa ikäsarjoissa)
Kartan koko A3, A4 ja A5 riippuen sarjasta.
Kartat ovat muovisuojuksessa.
Kartoitus: Mapline Oy / Rauno Asikainen, Pekka Hiltunen ja Pasi Jokelainen

Maasto
Kilpailumaasto on monipuolista kainuulaista vaaramaastoa, jota rikkovat muutamat pienipiirteiset jyrkänne- ja kalliomäet. Maasto on kulkukelpoisuudeltaan pääosin hyväpohjaista. Alueella on muutamia jyrkkärinteisiä ja suunnistuksellisesti haastavia vaaroja, joiden suurimmat korkeuserot ovat 40-80 metriä. Näiden vastapainoksi kilpailualueelta löytyy tasaisempia ja helpompia alueita. Kilpailukeskuksen ympäristössä risteilee pieniä polkuja, ajouria ja muita selviä kohteita helpompien ratojen suunnistajille.

Ratasuunnittelussa on pyritty huomioimaan maaston käyttö siten, että mahdollisimman monet sarjat pääsevät hyödyntämään alueen parhaimmat ja suunnistuksellisimmat maastonosat. Jormua-Leihun maastossa punnitaan monipuolisesti suunnistustaitoa vaativan rinnesuunnistuksen, erilaisten reitinvalintojen ja tarkan rastinoton merkeissä.

Ratasuunnittelusta vastaavat Kainuun Rastiviikoilla 2008 ja 2012 sekä useissa muissa kilpailuissa toimineet ratamestarit.

Kartat ovat tehty alusta alkaen täysin uudestaan hyödyntäen uutta laserkeilausaineistoa. Kartoituksesta vastaa Mapline Oy.

Karttamallipalat KRV2018-kilpailumaastosta
MAIN PARTNERS

PARTNERS

SUPPORTERS